Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2022. godini

Općina Motovun - Montona poziva sve udruge i druge orhanizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave na javni natječaj Općine Motovun.

Rok za prijavu je 21. ožujka 2022.

Dokumentaciju možete preuzeti ovoj poveznici.

 

banner vertikalni