Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona

Na temelju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona (Klasa: 947-01/21-01/13, Urbroj: 2163/05-021-2) , Natječajna komislija za gospodarenje nekretnina objavljuje

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona (Klasa: 947-01/21-01/13, Urbroj: 2163/05-021-2) provest će se

dana 8. prosinca  2021. godine (srijeda) u 14:00 sati,
u vijećnici Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1.

 

banner vertikalni