Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona - studeni 2021.

Teskt Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona dostupan je na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona.

banner vertikalni