Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Udruga Kaldir

Promicanje važnosti uključivanja građana i njihovog doprinosa u procesima donošenja odluka od strateškog značaja za gospodarski i društveni razvoj lokalne zajednice.

Područje djelovanja, sukladno općem cilju, je društveni i gospodarski razvoj naselja Kaldir koje administrativno pripada Općini Motovun.

Ciljevi udruge Kaldir su sačuvati i dodatno valorizirati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Kaldirštine te ojačati mikro i malo poduzetništvo kroz poljoprivrednu proizvodnju i agroturizam.

Udruga Kaldir organizira tradicionalnu manifestaciju „Kolejani”, od svibnja do rujna svakih 15 dana organizira „Kaldirski plac od fruti”, u lipnju organizira pučku feštu „Ivanja”, a krajem rujna organizira tradicionalnu manifestaciju „Feštu od fruti”. Osim navedenih manifestacija udruga Kaldir organizira tematske javne tribine, okruglestolove, te savjetovanjem građana i malih poduzetnika u unaprijeđenju njihovih gospodarskih djelatnosti vezanih uz poljoprivredu.

Predsjednik Udruge Kaldir: Robi Bertoša - 0915453519

banner vertikalni