Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Dimnjačarski poslovi

OBAVIJEST

Na području Općine Motovun obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun i Odlukom o dimnjačarskoj službi kojima je uređena organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe.

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

Općina Motovun i trgovačko društvo CAMINUS j.d.o.o. iz Varaždina sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godina počevši od 03. listopada 2016. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga.

Koncesionar CAMINUS j.d.o.o. se može kontaktirati:

Janka Jurkovića 5

Varaždin

042/330-002

091 765 8243

CJENIK ‘CAMINUS dimnjačarske usluge

banner vertikalni