POZIVAMO SVE VOLONTERE

U prilogu je Poziv volonterima. Molimo da se zainteresirani jave što prije.

POZIV