Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Financiranje političkih stranaka

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2011. GODINU

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( NN 24/11 i 61/11 ) Nezavisni kandidat Samir Bernat kao i nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Motovun (Samir Bernat, Franko Šegon, Senad Pergar, Danijel Bon i Elvis Linardon) objavljuju da nikada nisu zaprimili donaciju u bilo kojem obliku kao potporu za političko djelovanje. Isto tako, objavljujemo da je na žiro račun Nezavisnog kanditata Samira Bernata (kao nositelja liste) dana 21.09.2009. godine Općina Motovun uplatila iznos od 7.500,00 kuna kao naknadu za izbore 2009. godine, a 30.04.2010. godine iznos od 495,00 kuna kao tekuću donaciju Općine Motovun za financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista. Drugih uplata odnosno donacija na žiro račun nije bilo. Napominjemo da ni na pojedinačne žiro račune nezavisnih vijećnika Općine Motovun, osim naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća, nije bilo drugih uplata ni donacija.

Samir Bernat, nositelj Nezavisne liste

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2012. GODINU

Sukladno odredbama čl. 26 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promiđbe (NN 24/11 i 61/11) nezavisni kandidat Samir Bernat kao i članovi Općinskog Vijeća Općine Motovun iz redova Nezavisne liste Samira Bernata (Samuel Kaligari, Franko Šegon, Senad Pergar, Danijel Bon, Elvis Linardon) objavljuju da je u periodu od 1.1.2012. godine do 31.12.2012. godine nisu zaprimili donaciju u bilo kojem obliku kao potporu za političko djelovanje.

Isto tako, objavljujemo da je na žiro račun nezavisnog kandidata Samira Bernata (kao nositelja liste) dana 13.06.2012. goine Općina Motovun uplatila iznos od 990,00 kuna a 21.12.2012. godine uplatila iznos od 792,00 kune kao tekuću donaciju Općine Motovun za financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista. Drugih uplata odnosno donacija na žiro račun nije bilo.

Napominjemo da ni na pojedinačne žiro račune nezavisnih vijećnika Općine Motovun iz redova nezavisne liste Samira Bernata, osim naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća, tijekom 2012. godine, nije bilo uplata ni donacija.

Samir Bernat, nositelj nezavisne liste

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2013. GODINU

Obavijest  [11K]

Izvješće o primljenim donacijama  [338K]

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2014. GODINU

Izvješće o primljenim donacijama

Izvješće o primljenim donacijama

Izvješće o primljenim donacijama

Izvješće o primljenim donacijama

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2015. GODINU

Elvis Linardon

Danijel Bon 

Samuel Kaligari

Senad Pergar

Anita Rabak

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA siječanj - lipanj 2016. GODINE

Elvis Linardon

Danijel Bon

Samuel Kaligari

Senad Pergar

Anita Rosić

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2016. GODINU

Elvis Linardon

Danijel Bon

Samuel Kaligari

Senad Pergar

Anita Rosić

 

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE

ELVIS LINARDON

IGOR KOTIGA

SENAD PERGAR

JOSIP ŠTEFANIĆ

DANIJEL BON

MAJA DRNDIĆ

MARIJANA BERNAT

ANITA ROSIĆ

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2017. GODINU

ELVIS LINARDON

 IGOR KOTIGA

SENAD PERGAR

JOSIP ŠTEFANIĆ

DANIJEL BON

MAJA DRNDIĆ

MARIJANA BERNAT

SAMUEL KALIGARI

 

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2018.

ELVIS LINARDON

MARIJANA BERNAT

MAJA DRNDIĆ

SENAD PERGAR

DANIJEL BON 

IGOR KOTIGA

JOSIP ŠTEFANIĆ

SAMUEL KALIGARI

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU ZA 2018. GODINU

ELVIS LINARDON

DANIJEL BON

MAJA DRNDIĆ

SENAD PERGAR

IGOR KOTIGA

MARIJANA BERNAT

JOSIP ŠTEFANIĆ

 

banner vertikalni