Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest o održavanju javne rasprave

Općina Motovun-Montona obavještava građane da se otvara javna rasprava o nacrtu:

  1. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona,
  2. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Motovun-Montona na području Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

Javna rasprava će trajati 30 dana, od 15. lipnja do 15. srpnja 2020. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt odluka u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu odluka možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 15. srpnja 2020. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt odluka.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade odluka i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 15. lipnja 2020.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Nacrti:

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Odluka o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Motovun-Montona na području Urbanističkog plana uređenja Divjaki

banner vertikalni