Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Izvješće s elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun - Montona

 

OPĆINSKI VIJEĆNICI USVOJILI PRVI SET MJERA POMOĆI OBRTNICIMA I GOSPODARSTVENICIMA

Motovunsko općinsko vijeće je 20. travnja 2020. godine održalo elektronsku sjednicu na kojoj su usvojene prve mjere pomoći obrtnicima i gospodarstvu.

Općina Motovun-Montona se odlučila pripremiti okvir za pripremu mjera kojima će se umanjiti pritisak na ključne nositelje gospodarske aktivnosti u Motovunu, posebice obrtnika i gospodarstva. Iz navedenog razloga za trajanja mjera neće biti naplate poreza na potrošnju i naplate spomeničke rente u Motovunu, neće se obračunavati kamate na dospjele obveze za vrijeme trajanja mjera te se neće provoditi mjere prisilne naplate dospjelih dugovanja prema građanima.

U paketu mjera za rasterećenje građana i gospodarstvenika jednoglasno je usvojena odluka o kojom se priprema umanjenje obveze plaćanja komunalne naknade, čime je pripremljen okvir da se posebnom odlukom utvrde mjere, vrijeme na koje se te mjere odnose kao i način njihove provedbe.

Zatim, omogućeno je da se zakupnike javne površine može za trajanja posebnih okolnosti u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja poreza na korištenje javne površine u slučaju kada mu zbog tih okolnosti nije dozvoljeno obavljati gospodarsku aktivnost.

Također, Zatim, omogućeno je da se zakupnike poslovnih prostora može za trajanja posebnih okolnosti u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja zakupa poslovnog prostora u slučaju kada mu zbog tih okolnosti nije dozvoljeno obavljati gospodarsku aktivnost.

Nakon toga, donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Završna točka bila je konvalidacija ranije potpisanog sporazuma o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke koordinacije stožera civilne zaštite koja obuhvaća Pazinštinu i osam općina u središnjoj Istri.

S obzirom da u ovom trenutku nisu jasne pune posljedice zastoja gospodarske aktivnosti zbog mjera sprječavanja širenja zaraze virusom SARS-Cov-2, jasno je da će biti potrebno reevaluirati proračunske postavke, pripremiti mjere koje će biti usmjerene na dodatnu potporu gospodarstvu, a poseban naglasak mora biti i na potporu građanima koji će naročito jako osjetiti posljedice ovog izazovnog razdoblja, tako da se priprema mjera ukidanje prireza na porez na dohodak građana Motovuna.

 

 

banner vertikalni