Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni uvid - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljštem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun - Montona

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,


        
izvješćujemo vas da je 11. ožujka 2020. godine na javni uvid upućen nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

U odnosu na prethodni program, izvršeni su određeni ispravci u melioriranom zemljištu na području uz selo Murari i uz novi tok rijeke Mirne.

Nacrt Programa je na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana, od 11. do 26. ožujka 2020. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Programa u zgradi općinske uprave u Motovunu, Anticov trg 1 te na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Programa možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 26. ožujka 2020. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Programa.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Programa i o tome pripremiti izvješće.

 

PROČELNIK

                                                                                               Nenad Šćulac

Zaključak o upućivanju nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona na javni uvid

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

banner vertikalni