Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Savez Alpe-Jadran objavio godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio je godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza koji je otvoren do od 01. do 31. ožujka 2020. godine. Na natječaj se mogu javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz minimalno tri regije/države članice Saveza.

Savez Alpe Jadran sufinancira:

• pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)

• provedbu projekata koje sufinancira EU

• zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje Projekti koje financira Savez Alpe-Jadran moraju uključivati najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje.

Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarska županija Vas, te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Važne smjernice za prijavu projekta:

• Svi članovi Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta

• U prijavi je potrebno opisati ulogu svakog partnera

• Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni Savez mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i predmet je procjene nakon završetka projekta

• Ključan je opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i/ili online objavljivanje rezultata itd.)

• Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 62/63 „SAA-2027“)

Obrasce za prijavu (na engleskom jeziku) s detaljnim smjernicama za provedbu, kao i proceduralna pravila i Strategiju „SAA -2027“ možete pronaći na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Zainteresirani prijavitelji moći će svoj projektni prijedlog prijaviti putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Visoko obrazovanje, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam.

Prijave su otvorene do 31. ožujka 2020. godine, 23:59 sati.

banner vertikalni