Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Akcija uklanjanja automobilskih olupina i glomaznog otpada

Poštovani građani i vlasnici zemljišta u Općini Motovun-Montona,

NALAŽEMO vlasnicima otpadnih vozila i drugog glomaznog otpada da najkasnije do 29. veljače 2020. godine uklone sav krupni otpad s livada, šuma, puteljaka, dvorišta i drugih javnih i privatnih površina te da osiguraju primjereno zbrinjavanje.

Stare je olupine automobila do 29. veljače 2020. godine moguće odložiti na predviđene sabirne lokacije:

-    za naselje Sveti Bartol na parkiralište nasuprot spomenika u Svetom Bartolu,

-    za naselje Brkač na zemljištu između glavne ceste i skretanja za Bataje,

-    za naselje Kaldir na odmorištu Sv. Peternela,

-    za naselje Motovun na sajmištu.

Molimo vlasnike otpadnih vozila da prilikom predaje vozila sakupljaču predaju dokaz o vlasništvu otpadnog vozila (presliku prometne dozvole i ako nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo te na uvid osobnu iskaznicu). Dokumentaciju možete predati i u Općinu, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije vezano za prikupljanje otpadnih vozila.

Nakon 29. veljače 2020. godine prema svim vlasnicima starih vozila odnosno vlasnicima zemljišta na kojem se nalazi krupni otpad, a koji ne bude uklonjen iz okoliša, pokrenut će se prekršajni postupak i razrezati novčana kazna.

Sve zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili uputiti telefonom na 681-819 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Motovun-Montona, 24. siječnja 2020.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Komunalno redarstvo

banner vertikalni