Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za  13.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

PETAK,  27.  PROSINCA  2019.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 21. listopada 2019. godine.
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu s pripadajućim aktima:
  1. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu,
  2. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  3. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu,
  4. Odluku o izmjenama Socijalnog programa za 2019. godinu,
  5. Odluku o izmjenama Programa komunalnih potreba za 2019. godinu,
  6. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu,
  7. Odluku o izmjenama Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini,
  8. Odluku o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)

 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu s pripadajućim aktima:

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu,
 2. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu,
 3. Program javnih potreba u školstvu za 2020. godinu,
 4. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu,
 5. Program javnih potreba u kulturi i turizmu za 2020. godinu,
 6. Socijalni i zdravstveni program za 2020. godinu,
 7. Program komunalnih potreba za 2020. godinu,
 8. Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2020. godinu,
 9. Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2020. godini,
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona u 2020. godini,
 11. Odluka o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona s Odlukom o prijedlozima na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju plaće i drugih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-01/19-01/53

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun-Montona, 20. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

banner vertikalni