Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest o javnom pozivu za obavljanje komunalnih djelatnosti i ostalih usluga

Poštovani,


        
Općina Motovun-Montona je objavila javni poziv za ugovorno obavljanje komunalnih djelatnosti i ostalih usluga za razdoblje od sljedeće 4 godine:

 1.usluge održavanja čistoće poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona,

2.poslova strojne košnje i obrezivanja vegetacije uz nerazvrstane ceste i na javnim zelenim površinama,

3.komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

4.komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova,

5.usluge održavanja javne rasvjete i izvršavanja elektromontažnih radova.

Zainteresirane tvrtke, obrtnici i druge osobe mogu se na javni poziv prijaviti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, radnim danom od 9,00 -13,00 sati od dana objave javnog natječaja do roka za dostavu prijava ili na internetskoj stranici www.motovun.hr.

Motovun-Montona, 11. prosinca 2019.

 

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Javni poziv za obavljanje usluge održavanja čistoće poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona + dokumentacija

 Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje usluge održavanja javne rasvjete i izvršavanja elektromontažnih radova na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje poslova strojne košnje i obrezivanja vegetacije uz nerazvrstane ceste i na javnim zelenim površinama na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

 

 

 

 

banner vertikalni