Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest o javnom uvidu nacrta Odluke o grbu i zastavi Općine Motovun - Montona

OBAVIJEST

o javnom uvidu

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,


          
15. listopada 2018. godine je na javni uvid upućen nacrt Odluke o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona.

Nacrt Programa je na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, od 15. studenog do 14. prosinca 2019. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Programa u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Programa možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 14. prosinca 2019. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Programa.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Programa i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 15. studenog 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun - Montona

Zaključak o upućivanju nacrta Odluke o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona na javnu raspravu

banner vertikalni