Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest o javnom uvidu nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,


         izvješćujemo vas da je 23. listopada 2019. godine na javni uvid upućen nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

Nacrt Programa je na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana, od 23. listopada do 7. studenog 2019. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Programa u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Programa možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 7. studenog 2019. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Programa.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Programa i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 22. listopada 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

 Zaključak o upućivanju nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona na javni uvid

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona - tablica

Karte u digitalnom obliku možete pretraživati na sljedećem linku:

http://editor.giscloud.com/map/871373/poljoprivredno-zemljite-opina-motovunmontona 

Karte u PDF obliku možete preuzeti na sljedećem linku:

https://drive.google.com/open?id=1zODblKWHoAzXGwKMKuMeWI4EBNFrGI3c

banner vertikalni