Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun - Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

PONEDJELJAK, 21. LISTOPADA 2019. godine

s početkom u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 1. kolovoza 2019. godine.
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda.

(Izvjestitelji: Dragan Šipraka i Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu.

(Izvjestitelji: Denia Flego i Tomislav Pahović)

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.

(Izvjestitelj: Tomislav Pahović)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja Općine Motovun-Montona u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu dijela poslovnog udjela u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za komunalne poslove na Općinu Karojba.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o diobi udjela u vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Područne vatrogasne zajednice Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za sprječavanje šteta, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te drugim mjerama zaštite poljoprivrednih površina

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

Materijale dostavljamo u prilogu ovog poziva.

KLASA: 021-01/19-01/41

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun-Montona, 14. listopada 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun - Montona - 1. dio

Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun - Montona - 2. dio

 

banner vertikalni