Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun - Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za  11.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

ČETVRTAK,  1.  KOLOVOZA  2019.  godine

s  početkom  u  20,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 8. svibnja 2019. godine.
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2019. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Prometne studije.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uređenju prometa.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Vijećnička pitanja.

Motovun-Montona, 25. srpnja 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

banner vertikalni