Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest - Odluka o uređenju i održavanju naselja

OBAVIJEST GRAĐANIMA

ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU NASELJA

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 1. ožujka 2019. godine donijelo novu Odluku o uređenju i održavanju naselja, kojom se uređuju odnosi u uređenju naselja, način postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, reklama i reklamnih panoa po zonama, održavanje, očuvanje i privremeno zaposjedanje javnih površina, sanitarno-komunalne mjere uređenja naselja, dezinsekcija i deratizacija, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, javni red, javni mir, mjere za provedbu Odluke i druge odredbe vezano za uređenje i održavanje naselja.

Kako je to bilo i ranije propisano, na području Općine mogu se postavljati zaštitne naprave, reklame, natpisne i reklamne ploče poslovnih prostora, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti, izložbeni i oglasni ormarići i druge naprave na temelju rješenja Odjela i prema odobrenju nadležnih institucija.

Zbog urednog izgleda Motovuna kao povijesnog bisera i mjesta jakog turističkog prometa, posebno su jake mjere u području zone A potpune zaštite povijesno-urbane cjeline Motovuna i na tom će području komunalno redarstvo Općine Motovun-Montona provoditi posebne mjere nadzora, pa iz tog razloga pozivamo sve:

 1.vlasnike ili korisnike zgrada na kojima se nalaze vanjske jedinice klima uređaja postavljenih na pročelja građevina koje su orijentirane na javne površine,

2.vlasnike ili korisnike zaštitnih naprava, oslikanih i drugih natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa, i slično postavljenih na pročelja ili drugu površinu zgrade orijentiranu na javnu površinu,

3.vlasnike ili korisnike naprava, putokaza, reklama i reklamnih panoa, bačava, kamenih predmeta i slično postavljenih na javnu površinu ili drugu površinu vidljivu s prometnice javne površine,

da do 15. travnja 2019. godine Općini Motovun-Montona dostave izdano odobrenje Općine i drugih nadležnih tijela na temelju kojih su postavili navedene predmete.

Po isteku predmetnog roka pristupit će se uklanjanju svih predmeta postavljenih bez valjanog odobrenja.

Motovun-Montona, 14. ožujka 2019.                                                    

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

banner vertikalni