Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obavijest o javnom savjetovanju

OBAVIJEST

o javnom savjetovanju

 Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

obavještavamo vas da su 21. siječnja 2019. godine na javno savjetovanje upućeni nacrti:

  1. Odluke o komunalnoj naknadi,
  2. Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
  3. Odluke o komunalnom doprinosu,
  4. Odluke o komunalnom redu,
  5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
  6. Odluke o komunalnim djelatnostima,
  7. Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
  8. Odluke o javnim zelenim površinama,
  9. Odluke o uređenju i održavanju naselja,
  10. Odluke o grobljima.

Nacrt akata je na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, od 21. siječnja do 20. veljače 2019. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt akata u zgradi općinske uprave u Motovunu-Montona, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 20. veljače 2019. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Odluke.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade plana i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 21. siječnja 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

banner vertikalni