Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora - Kanal 16

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 13/09.), općinski načelnik donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora - Kanal 16

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda za poslovni prostor u Motovunu, Kanal 16, dio zgrade označene kao k.č. 333/4 zgr. u k.o. Motovun.

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade, a sastoji se od jedne prostorije i sanitarnog prostora ukupne površine 84,64 m2.

Početna cijena je 30 kune/m2 mjesečno.

          Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.

II.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za pripremu i objavljivanje javnog natječaja. Cjelovit tekst natječaja objavit će se na oglasnim pločama i službenoj internetskoj stranici Općine Motovun.

 

Javni natječaj - Kanal 16

 

KLASA: 372-01/18-01/1

URBROJ: 2163/05-04-18-9                                                                                                  

Motovun, 31. listopada 2018.  

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                       Tomislav Pahović

banner vertikalni