Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST o javnom savjetovanju

Poštovani građani Općine Motovun,


        
obavještavamo vas da je 25. listopada 2018. godine na javno savjetovanje upućen nacrt Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Nacrt Odluke je na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, od 29. listopada do 28. studenog 2018. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Plana u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Plana možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun do 28. studenog 2018. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Plana.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade plana i o tome pripremiti izvješće.

Motovun, 29. listopada 2018.

Zaključak - upućivanje na javnu raspravu

ODLUKU o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 

 

PROČELNIK

                                                                                                 Nenad Šćulac, v.r.

 

banner vertikalni