Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

OGLAS - sufinanciranje troškova za kupnju udžbenika

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika (KLASA:602-01/18-01/02, URBROJ: 2163/05-04-18-1 od 4. rujna 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OGLAS


        
Obavještavamo roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Motovun da će Općina Motovun i ove godine sufinancirati kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Svim učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Motovun Općina će nadoknaditi 50% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika za obvezne nastavne predmete za određeni razred.

Učenici iz obitelji s težim socijalnim statusom mogu ostvariti pravo na nadoknadu i do 100% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika za obvezne nastavne predmete za određeni razred.

Obrazac zahtjeva za podmirenje troškova nabave novih udžbenika nalazi se na službenim internet stranicama Općine Motovun (www.motovun.hr) ili se može podignuti osobno u općinskoj upravi.

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika može se podnijeti najkasnije do 5. listopada 2018. godine.


           

PROČELNIK

                                                                                          Nenad Šćulac

Odluka o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika 

Zahtjev za podmirenje  troškova od 50% do 100% iznosa nabave novih udžbenika (obitelji u teškoj socijalnoj situaciji)

banner vertikalni