Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018.godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Motovun da je 05. veljače 2018. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018. godini, te da je isti otvoren do 12. ožujka 2018.  godine.

Novosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava  

2. svibnja 2018. - ažurirani kalendar natječajnog postupka

16. travnja 2018. -  ažurirani kalendar natječajnog postupka

26. veljače 2018. - izmjena Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva i Upute za prijavitelje:

  • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 1.000,00 kuna.
  • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 10.000,00 kuna.

10. ožujka 2018. - izmjena Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva:

Članak 65. mjenja se i sada glasi:  Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoštenja, a objavit će se Službenom glasniku Općine Motovun i na web stranici Općine Motovun.

 

Dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proraračuna Općine Motovun za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018. godini

 Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 

Upute za prijavitelje 

 Popis priloga

Obrazac opisa programa/projekta/manifestacija 

Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacija

 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Izjava o ispunjenju obveza 

Izjava o nekažnjavanju

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih uvjeta)

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava 

Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

Financijski izvještaj programa/projekta