Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

IV. Motovunski kolokvij

IV. Motovunski kolokvij s temom

PIAE CAUSAE, SOCIJALNA PRAVDA I DOBROČINSTVO U CRKVI U ISTRI U XIX. I XX. STOLJEĆU
TEME IZ IUS ECCLESIASTICUM

Motovun, u Kuli (iznad novih gradskih vrata), subota 18. studenog 2017. s početkom u 9:30 sati

 PROGRAM:

9:30 otvaranje Kolokvija
10:00 doc. dr. sc. IVAN MILOTIĆ: „Pravne, crkvene i društvene promjene u Istri od 1797. do 1918. godine“
10:30 mr. iur. can. MARTINA LAKOVIĆ: „Nabožne zaklade i njima slični instituti: kanonskopravno gledište“
11:00 TOMISLAV SADRIĆ, mag. iur.: „Opstojnost nabožnih volja uslijed promjena u civilnom pravnom poretku u XIX. i XX. stoljeću“
11:30 Stanka
12:00 prof. dr. sc. JOSIP ŠALKOVIĆ: „Promjena zakonito prihvaćene obveze pridodane nabožnoj svrsi: načela i postupanje“
12:30 TOMISLAV SADRIĆ, mag. iur.: „Zaklade kanonskog prava u pravnom poretku Republike Hrvatske“
13:00 doc. dr. sc. ELVIS ORBANIĆ: „Oporučni legati kao odraz pobožnosti tijekom XVI. stoljeća na primjeru Istre“
13:30 dr. LIVIO PRODAN, prof.: „Crkva, ustanove i oporuke: socijalna skrb i briga za siromašne na Motovunštini u novome vijeku”
14:00 Stanka
14:30 SILVIJA SADRIĆ: „Pravni model Caritasa kao sredstvo ostvarenja nabožnih volja“
15:00 DENIS VISINTIN, prof.: „I Monti di pietà. Un’istituzione creditizia e sociale nella vita peninsulare“
15:30 Opća rasprava
16:15 Zaključci i zatvaranje skupa

ORGANIZATORI
Župa sv. Stjepana Prvomučenika u Motovunu
Općina Motovun
Udruga fotografa Fotovun