Kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona pogledajte ovdje

Pojedinačne kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona pogledajte ovdje