Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Klub branitelja Motovun

Na slavnom putu 154. br HV, koja je dala nemjerljiv doprinos u ostvarenju sedam stoljetnog sna o Hrvatskoj neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti sudjelovalo je oko 5800 pripadnika s područja Pazinštine, Bujštine, Poreštine, i Labinštine. Na tom putu, posebno važan obol dali su Motovunci. Iako Istra i Motovun nisu značajnije izloženi djelovanju neprijateljskih snaga, snažan zov Domovine bio je neodoljiv, pa su brojni naši sumještani napustili toplinu svog doma, svoje obitelji i dotadašnji život i odazivali se u velikom postotku na mobilizacijske pozive i izložili se pogibelji na Ličkoj bojišnici. Nerijetko je odlazilo i po nekoliko muškaraca iz iste obitelji.

S područja sadašnje općine Motovun u Domovinskom ratu sudjelovalo je 86 branitelja, a trenutno ih u općini Motovun još živi 72. Razliku predstavljaju nekolicina prerano preminulih naših sumještana, te nekolicina odseljenih. Ove brojke ne govore previše, ali ako se kaže da je gotovo 40% punoljetnog, do 55 godina starosti, muškog dijela populacije naše općine sudjelovalo u ratu, onda to predstavlja rijedak slučaj ovako velikog udjela neke lokalne zajednice koja nije bila u neposrednom zahvatu bojišnice na cijelom prostoru Hrvatske.

Motovunci su dali doprinos od prvih dana ustrojavanja brigade i obnašali visoke dužnosti kao važan dio Zapovjedništva brigade, pa i u zapovijedanju Pazinskom bojnom, a zato su i dobitnici nagrada do razine Ministra obrane Republike Hrvatske, kao i najviših državnih odlikovanja.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata - Pazinštine osnovana je 6. prosinca 2001. godine u Spomen domu Pazin, kao samostalna županijska udruga s osnovnim ciljem okupljanje pripadnika 154. brigade HV-a. Udruga djeluje na području Grada Pazina i općina Motovun, Karojba, Tinjan, Gračišće, Lupoglav, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi. Kao izraz potrebe približavanja braniteljskoj populaciji, 2015. godine na području općine Motovun formira se Klub branitelja Motovun koji djeluje pri Udruzi Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine. Zadaci i cilj Udruge a tako i kluba Motovun je : njegovanje i vjerodostojno tumačenje vrednota Domovinskog rata, čuvanje stečevina Domovinskog rata, pružanje pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji u rješavanju temeljnih egzistencijalnih problema u suradnji s Ministarstvom branitelja, gradskim i općinskim vlastima.

U svim aktivnostima Udruge, Klub Motovun aktivno sudjeluje, a to su posjet prvoj crti bojišnice u Lici i posjet mjestu pogibije suboraca kao i posjet grobu preminulom branitelju na groblju Pazin, sportski susreti između udruga koje gaje tradicije 154. brigade, vojnom mimohodu Istarske županije u Puli i drugim aktivnostima. Pojedini članovi kluba aktivno su sudjelovali u izradi monografije „154.brigada HV u Domovinskom ratu“ i stalnog postava Izložbe, te pripremi i realizaciji svečane akademije povodom 25 godišnjice osnivanja 154. brigade HV u Spomen domu Pazin na kojoj se okupilo oko 500 branitelja. Klub Motovun organizirao je i predavanje na temu: Reguliranje statusa branitelja i njihova prava koja proizlaze iz Zakona o braniteljima. Povodom dana Općine Motovun klub postavlja izložbu slika i eksponata u prostoriji hotela Kaštela Motovun na temu „Motovunci u Domovinskom ratu“.

Predsjednik Kluba branitelja Motovun: Denis Beletić - 0998026210

banner vertikalni