Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

INTERREG Si - Hr projekt "Parenzana Magic - Put zdravlja i prijateljstva"

Posebni prekogranični ciljevi operacije bili su: stvaranje turističke destinacije „Parenzana“ spajanjem postojeće ponude prirodne kulturne i tehničke baštine u zajednički turistički proizvod radi prepoznavanja trase kao kulturno-sportske destinacije; očuvanje trase stare željezničke pruge u Sloveniji i Hrvatskoj i istovremena izgradnja dodatnih kapaciteta biciklističke infrastrukture namijenjene rekreaciji i sportu, vodeći tako širem razvoju turističke infrastrukture; spajanje povijesne ostavštine trase sa rekreativnim i enogastrološkim sadržajima u svrhu stvaranja prepoznatljivog integriranog turističkog itinerera; „brendiranje“ trase, gradova i općina kao integralnog proizvoda za sve ljubitelje prirode, sporta i kulture; jačanje svijesti lokalnog stanovništva i turista o drugim oblicima mobilnosti; promoviranje zdravijeg i ekološki čišćeg prijevoza, te mogućnosti rasterećenja cestovnog prijevoza uporabom bicikala i pješačenjem; povećanje svijesti o razvojnim potencijalima i značaja trase za ruralni razvoj i podizanje svijesti o kulturno-povijesnoj i prostornoj vrijednosti trase radi očuvanja ovakve jedinstvene kulturno-povijesne baštine. Povećanje svijesti o razvojnim potencijalima i značaju trase za ruralni razvoj i podizanje svijesti o kulturno-povijesnoj i prostornoj vrijednosti trase radi očuvanja ovakve jedinstvene kulturno-povijesne baštine, ojačali su suradnju hrvatskih i slovenskih općina te kroz povećanu integriranu prekograničnu ponudu utjecali su na produžetak turističke sezone i gospodarstvo pograničnog područja čija je glavna djelatnost turizam. Neposredni učinci projekta su bili: obnovljena zgrada nekadašnje škole u Tribanu; prenoćište za bicikliste i sportaše; „Ustanova Parenzana“; dvojezična zajednička kineziološka studija; vježbališta na otvorenom sa informativnim pločama; izrađen elaborat; vertikalna signalizacija; rasvjeta u tunelu u Motovunu na solarne kolektore; odmorišta sa postavljenim informativnim pločama; očišćena i obnovljena trase „Parenzane“; sadržajno nadopunjeni muzeji; vizualno nadopunjeni muzeji; paket aranžmani; događaji „Parenzana doživljaji“; studijsko putovanje; četverodnevni tečaj za biciklističke vodiče; prekogranične stručne radionice; prekogranične radionice na temu osvješćivanja ljudi o pojmu zdravlja; objavljeni članci o sadržaju projekta u stranim medijima; „Wine Run Parenzana Magic“; prekogranična „Parenzana Biciklijada“; predstavljanje na sajmu „Eurobike“ u Njemačkoj.

banner vertikalni