Obrasci za građane

Poštovani mještani, ovdje možete preuzeti propisane obrasce za natječaje i oglase koje objavljuje Općina Motovun - Montona, kao i zahtjeve za ostvarivanje prava iz odluka na području naše općine.

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA

OBRAZAC I IZJAVA stipendije

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA ZA KUPNJU UDŽBENIKA

ZAHTJEV sufinanciranje nabave udzbenika

ZAHTJEV sufinanciranje nabave udzbenika TEZI SOCIJALNI STATUS

 

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

Odluka o načinu korištenja prostora i društvenih domova u vlasništvu Općine Motovun - Montona  (Službene novine Grada Pazina br. 4/15).

Zahtjev za korištenje prostora

 

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

  Zahtjev za korištenje javne površine  [73K]

 

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE -  Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O NEDUGOVANJU -  Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA -  Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja naknade za korištenje grobnog mjesta

ZAHTJEV ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA -  Zahtjev za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Motovun - Montona

ZAHTJEV I IZJAVA ZA PROMETOVANJE UNUTAR ZONE POSEBNE REGULACIJE PROMETA

Zahtjev za prometovanje

Zahtjev za daljinski REVERS

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA  [26K]

 

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

 Zahtjev - novorođenčad i djeca do 3. godine

 Zahtjev-subvencioniranje usluga vrtića  [49K]

 Potvrda o upisu uvrtić  [20K]

 

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

  Obrazac za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja OM  [155K]